TANGOart har ingen begynderhold i øjeblikket!

Der henvises til Privatlektioner

eller

 www.tangomalevaje.dk

www.tangoakademiet.dk